Vem och varför?

Vilka drabbas, och varför? Vid bipolär sjukdom är det generna som har störst påverkan på om man ska drabbas av sjukdomen eller inte. Det innebär i praktiken att man har en betydligt större risk att bli drabbad av manodepressivitet, om man har en, eller flera släktingar med bipolär sjukdom. Oftast kommer den första bipolära episoden […]

Vilka drabbas, och varför?

Vid bipolär sjukdom är det generna som har störst påverkan på om man ska drabbas av sjukdomen eller inte. Det innebär i praktiken att man har en betydligt större risk att bli drabbad av manodepressivitet, om man har en, eller flera släktingar med bipolär sjukdom.

Oftast kommer den första bipolära episoden i tonåren, men kan många gånger förväxlas med annan psykisk ohälsa, som depression eller ångest.

Vem drabbas, på vilket sätt och när?

Kvinnor och män drabbas ungefär lika ofta av bipolär sjukdom. När man först insjuknar visar sig oftast sjukdomen genom en eller flera depressioner, och detta är speciellt vanligt hos kvinnor. Ungefär 1-3 procent av befolkningen har någon form av bipolär sjukdom.

Kvinnor drabbas oftare av bipolär sjukdom typ 2 och blandepisoder (där stämningsläget snabbt kan förändras eller upplevas som alla känslor är närvarande samtidigt). Kvinnor är också överrepresenterade i kombinationen bipolär sjukdom och borderline (emotionell personlighetsstörning).

De flesta (både män och kvinnor) insjuknar för första gången i 12 till 25 års ålder, men diagnosen sätts ofta många år efter den första depressionen eller hypomaniska episoden.

Generna står för 80% av risken att utveckla bipolär sjukdom

I tvillingstudier där ett syskon insjuknat i bipolär sjukdom, har den andra också drabbats i ungefär 80% av fallen. Detta innebär att, om man har de “rätta” generna för att utveckla bipolär sjukdom, finns det en risk på ungefär 80% att man någon gång under sitt liv kommer att utveckla sjukdomen. 

Förutom om ens egen enäggstvilling har utvecklat bipolär sjukdom, har man som störst risk att drabbas om någon av ens föräldrar eller ett syskon har fått diagnosen bipolär sjukdom. Om en förälder har bipolär sjukdom finns det en risk på 10% att man själv kommer drabbas, och om båda föräldrarna har bipolär sjukdom är risken istället förhöjd till 40%. 

I framtiden kommer man kunna se om man själv har ärvt de gener som kan orsaka sjukdomen, och eventuellt kunna välja bort dessa gener när man själv skaffar barn.

Generna aktiveras av stress och andra triggers

Har man de gener som behövs för att kunna utveckla bipolär sjukdom är det ändå inte säkert att man kommer utveckla sjukdomen. För att bli sjuk behöver generna också aktiveras. 

Vanliga triggers som kan sätta igång processen i kroppen är förändringar och stressiga perioder i livet, speciellt under tonåren. Det kan till exempel vara höga krav att prestera i skolan, mobbning, pubertala förändringar, en graviditet, byte av skola, livskriser, att ens föräldrar skiljer sig och mycket mer. 

Det är också vanligt att man utvecklar bipolär sjukdom trots ett lyckligt och lugnt liv.

15 specifika gener med mest påverkan

I en undersökning med runt 42 000 personer och gendatabaser med 371 000 personer, har man kunnat urskilja 64 typer av genvarienter som ger ökad risk för bipolär sjukdom. 15 av dessa gener gav särskild stor risk att drabbas.

Många av dessa gener har som uppgift att reglera omsättningen och tillverkningen av viktiga proteiner i cellerna som finns i hjärnan.

Det positiva med forskningen är att flera av de 15 generna man fann (HTR6, MCHR1, DCLK3 och FURIN), redan nu går att behandla med hjälp av medicin. 

Hur vet man att man har bipolär sjukdom om man bara haft depressioner?

Har man haft flera episoder av depression i sitt liv kan det vara svårt att veta om man har ett depressionssyndrom eller om man faktiskt är bipolär. Får man inte hjälp av sin nuvarande behandling, kan man kontakta sin läkare för en ny utredning