Symtom på manodepressivitet

Tecken och symtom på att man är manodepressiv Har man bipolär sjukdom påverkas hela ens känsloliv och allt som är förenat med känslorna, som ångest, glädje, kreativitet, eufori, ilska, irritation, impulskontroll och depression. Typiska tecken på bipolär sjukdom är man genom livet pendlat mellan perioder av låg energi och depressioner och perioder av glädje, överaktivitet […]

Tecken och symtom på att man är manodepressiv

Har man bipolär sjukdom påverkas hela ens känsloliv och allt som är förenat med känslorna, som ångest, glädje, kreativitet, eufori, ilska, irritation, impulskontroll och depression. Typiska tecken på bipolär sjukdom är man genom livet pendlat mellan perioder av låg energi och depressioner och perioder av glädje, överaktivitet och produktivitet.

En episod av depression kan pågå i två veckor upp till många månader, medans en mani kan pågå från en vecka upp till flera månader.

Tydliga förändringar av sitt mående genom livet

Svängningarna hos någon med bipolaritet skiljer sig mellan olika individer. För någon kan en sinnesstämning ändras efter bara några timmar, medans den för någon annan kan hålla i sig i flera månader. I genomsnitt pågår en episod i ungefär 13 veckor.

Episoderna kommer ungefär 1-2 gånger per år, men man kan också ha långa uppehåll på flera år, beroende på triggers, sjukdomsbild och ålder.

Normaltillståndet emellan manier och depressioner kan ibland pågå i flera år, och det kan därför vara svårt att upptäcka manodepressivitet hos personer med mildare symtom.

Symtom och tecken på mani

Perioder av mani kännetecknas av ett tydligt förändrat humör, med eufori, ökad produktivitet, kreativitet och glädje. Men även ilska, lättretlighet och otålighet. Manier är mer vanliga under våren och hösten, medan bipolär depression är mer vanligt under sommaren och vintern.

Man kan känna sig otroligt rastlös och energisk vid mani, och det kan kännas som man klarar av precis allting. Detta kan göra att man tycker att personer i sin omgivning är mesiga och tråkiga. Det är också lättare att snabbt bli arg och irriterad på någon. Alla känslor under en mani har en väldig kraft bakom sig, och det kan vara svårt för omgivningen att lugna ner en person som är manisk.

Har man mani kan man känna igen sig i påståendena nedan:

Symtom och tecken på hypomani

Vid hypomani upplever man också större glädje, energi, produktivitet och kreativitet, men känslorna är inte lika starka och extrema som vid mani. Trots att det mesta i livet kan kännas enkelt och underbart vid hypomani, kan det leda till onödiga risker och utbrändhet.

Många skäms även för en del saker de gjort, efter hypomanin gått över.

Har man hypomani kan man känna igen sig i påståendena nedan:

Symtom och tecken på bipolär depression

En depression hos någon som är bipolär upplevs på ungefär samma sätt som vid andra typer av depressionstillstånd och kan därför lätt blandas ihop.

Har man en bipolär depression kan man känna igen sig i påståendena nedan:

Vid depressioner kan man även få magont, ryggsmärtor eller andra fysiska besvär. Man kan också känna att livet är så pass meningslöst och påfrestande att man får tankar om att avsluta sitt liv.

Så upplevs blandtillstånd, när alla känslorna kommer samtidigt

10-20% av alla diagnostiserade med bipolär sjukdom kommer någon gång i sitt liv uppleva ett blandtillstånd. Vid blandtillstånd upplevs de olika tillstånd samtidigt, eller väldigt nära inpå varandra och många gånger kan man pendla mellan rastlöshet och hög energi till hopplöshet och energilöshet.

Har man en period av blandtillstånd kan man känna igen sig i påståendena nedan:

Hur vet man om man har en bipolär psykos?

Vid en kraftig mani, depression eller blandtillstånd kan känslorna bli så extrema att verkligheten upplevs annorlunda än vad den är. Detta kallas för psykos eller vanföreställningar.

Vid en mani kan en psykos göra att man tror sig kunna lösa världsproblem eller att man är utvald av en högre makt för att göra stordåd. Vid en depression kan psykosen istället göra att man känner sig iakttagen och förföljd.

Har jag bipolär sjukdom?

Enligt 1177 är det viktigt att söka vård om man tror sig ha bipolär sjukdom. De ger också exempel på symtom som man ska vara extra vaksam över. Dessa är:

Ju tidigare man får diagnosen desto bättre är förutsättningarna för att kunna leva ett så pass normalt liv som möjligt.