Behandling

Behandling av manodepressiv sjukdom Vid bipolär sjukdom används vanligen flera olika behandlingsformer för att uppnå bästa effekt. Behandlingen är också beroende på om man för tillfälligt är i en depression, någon sorts mani eller i sitt normaltillstånd. Oftast används både läkemedel tillsammans med terapi och även samtalsstöd för anhöriga. Man kan också påverka sin hälsa […]

Behandling av manodepressiv sjukdom

Vid bipolär sjukdom används vanligen flera olika behandlingsformer för att uppnå bästa effekt. Behandlingen är också beroende på om man för tillfälligt är i en depression, någon sorts mani eller i sitt normaltillstånd. Oftast används både läkemedel tillsammans med terapi och även samtalsstöd för anhöriga.

Man kan också påverka sin hälsa väldigt mycket själv, med fasta rutiner, ordentlig sömn, träning, minskad stress och genom att lära ta hand om sina egna behov.

Efter man fått en diagnos

När man fått diagnosen bipolär sjukdom kan det både kännas skönt, men också jobbigt att veta att man kommer leva resten av livet med en kronisk psykisk sjukdom. Många upplever också diagnosen som en sorg, över att de förlorat så många år av sina liv, utan att tidigare fått någon hjälp.

Det som kan vara skönt att veta är att livet för personer som fått en bipolär diagnos blir mycket bättre än för de som går odiagnostiserade.

Behandlingen i ett tidigt skede

I början av behandlingen får man flera olika vårdkontakter, med bland annat psykolog, läkare och annan vårdpersonal. Syftet med behandlingen är att skydda den som är drabbad att återfalla i en ny mani, hypomani eller depression. 

De vanligaste typerna av tidig vård är:

Man kan ibland också få extra stöd på sin arbetsplats och i sitt liv i övrigt.

Läkemedel som förhindrar återfall av manodepressivitet

Så snart en diagnos har satts, påbörjas en behandling med läkemedel som stabiliserar humöret. I Sverige används oftast litium, med produktnamnet Lithionit.

Ibland kan man även bli hjälpt av ytterligare läkemedel, som ångestdämpande läkemedel, och läkemedel mot adhd, depression och borderline.

Utbildning och psykopedagogisk behandling

För den som drabbats av bipolär sjukdom och fått en diagnos, är utbildning av hur sjukdomen fungerar viktig. Ett stort fokus i utbildningen är att lära sig känna igen de tecken som kan visa sig, strax innan en ny period av depression eller mani/hypomani sätts igång.

Man får också lära sig vad man bör göra om man märker att ens stämningsläge håller på att förändras. Många gånger sätts även en krisplan upp tillsammans med sina anhöriga, för att ha en plan på vad som ska göras om man själv, eller de runt omkring en, märker att någonting håller på att förändras.

Terapi

Terapi har visat sig ge goda resultat hos personer med bipolär sjukdom och räknas som en viktig del av behandlingen. Oftast används samtalsterapi, psykoterapi och KBT (kognitiv beteendeterapi). I terapin får man hjälp med att kommunicera, hantera stress och ångest, och att bättre förstå sitt och sin omgivnings beteende. Man kan även få hjälp med mindfulness, där man lär sig slappna av och få ner stressnivån i kroppen.

Regelbundna blodprov

Tre till fyra gånger per år, behöver man ta blodprov hos vårdcentralen för att se om halten av litium i blodet är tillräckligt, eller behöver justeras. Man försöker avväga den positiva effekten av litium, mot eventuella bieffekter, för att se till att den som är drabbad mår så bra som möjligt, utan att riskera återfall.

Man går även till en psykiatriker minst en gång per år, även om man mår psykiskt bra och behandlingen i övrigt fungerar.

Kan man sluta med sitt/sina läkemedel om man mår bra igen?

Utan behandling och läkemedel kan en med bipolär sjukdom bli allvarligt sjuk. Därför rekommenderas det att personer med bipolär sjukdom alltid fortsätter med sina läkemedel, trots att de mått bra under en längre period.

Vad kan jag själv göra för att undvika ett återfall?

För att inte komma in i en period av mani/hypomani eller depression, hjälper det att ta sina läkemedel regelbundet, helt undvika alkohol, ha fasta rutiner och framförallt somna och gå upp vid ungefär samma tid varje dag. Har man svårt att somna samma tid varje kväll kan man få hjälp med detta av sin läkare, som exempelvis kan skriva ut läkemedlet melatonin.