Vad är Manodepressiv?

Vad innebär det att vara manodepressiv (bipolär sjukdom)? Manodepressivitet är ett psykiskt tillstånd där man växlar mellan maniska perioder och depression. Det finns olika typer av maniska sjukdomar där bipolär sjukdom 1, bipolär sjukdom 2, rapid cycling och blandtillstånd är de vanligaste.  Som drabbad pendlar man mellan olika grader av depression och mani, där de […]

Symtom Behandling Vem och varför?

Vad innebär det att vara manodepressiv (bipolär sjukdom)?

Manodepressivitet är ett psykiskt tillstånd där man växlar mellan maniska perioder och depression. Det finns olika typer av maniska sjukdomar där bipolär sjukdom 1, bipolär sjukdom 2, rapid cycling och blandtillstånd är de vanligaste. 

Som drabbad pendlar man mellan olika grader av depression och mani, där de allvarligaste kan ge psykoser och depressioner så starka att de kan ge upphov till självskadebeteenden och tankar om att avsluta sitt liv. 

Olika typer av manodepressivitet

Det olika typerna av bipolär sjukdom fungerar ungefär på samma sätt, där man i vissa perioder är manisk och är full av energi och kreativitet, medans man den övriga tiden, antingen mår okej eller har depressioner och låg energi.

Det som skiljer sig åt mellan diagnoserna är främst hur starka svängningarna är och hur ofta man svänger.

Bipolär sjukdom 1

Bipolär sjukdom typ 1 är den allvarligaste typen av de manodepressiva sjukdomarna och innebär att man har rejäla manier och svåra depressioner. 

Under de maniska perioderna kan man, på grund av sin överaktivitet, få väldigt svårt att sova, vilket kan utlösa psykoser. Man kan då utgöra en risk både för sig själv och för sin omgivning.

Under perioderna av depression kan livet kännas meningslöst, och tankar på att skada sig själv eller att avsluta sitt liv kan förekomma. Oftast kan, redan innan en period av depression, känna sig något nedstämd, få ångest och ha sömnbesvär.

Bipolär sjukdom 2

Vid bipolär sjukdom typ 2 är svängningarna inte lika kraftfulla som vid typ 1. Perioder med ökad energi och kreativitet (hypomani) växlas med perioder av låg energi och depression. Ibland kan svängningarna vara så pass lindriga att sjukdomen kan vara svår att upptäcka. 

Blandtillstånd

Vid ett blandtillstånd eller blandepisod kan man pendla kraftigt mellan mani och depression flera gånger på en och samma dag (rapid cycling), eller uppleva både mani och depression samtidigt. Detta tillstånd kan vara otroligt påfrestande och kan sätta igång både psykoser och självmordstankar.

Det är vanligt att samtidigt ha andra psykiska besvär

Många med manodepressiv problematik lider även av annan psykisk ohälsa eller neurologisk sjukdom. Det är till exempel vanligt att båda ha diagnosen bipolär sjukdom och samtidigt ha adhd, emotionell personlighetsstörning (borderline), olika typer av ångestsyndrom, tvångstankar eller beroenden.

Bipolär sjukdom går i skov

Har man väl drabbats av bipolär sjukdom har man den också (i de flesta fall) hela livet. Sjukdomen går i skov, vilket betyder att den kommer och går i perioder. Vissa med bipolär sjukdom kan till och med vara näst intill symtomfria i tiotals år innan nästa episod dyker upp.

Episoderna kan också vara väldigt olika från person till person, där en person endast pendlar mellan depression och normaltillstånd medans någon annan kanske pendlar mellan eufori och depression.

Vad är skillnaden mellan mani och hypomani?

Enkelt förklarat innebär mani en kraftig förstärkning i humöret. När man normalt skulle känna sig glad, känner man istället extrem eufori och när man normalt skulle känna irritation känner man istället extrem ilska. 

Även hypomani innebär förstärkningar i humöret, men upplevs mildare än symtomen vid mani. Istället för extrem eufori, som vid mani, kan man vid hypomani istället känna sig gladare och piggare än normalt, och även vara mer kreativ och produktiv. Även vid hypomani är det lättare att känna irritation och otålighet än vid sitt normaltillstånd.

Hur många har bipolär sjukdom i Sverige?

Ungefär 1-3 procent i Sverige beräknas vara bipolära. Denna siffra växer också för varje år, men detta tros snarare bero på att fler söker vård, och att läkare oftare ställer diagnosen, än att fler faktiskt är sjuka.

Är bipolär sjukdom allvarligt?

Enligt organisationen WHO räknas bipolär sjukdom som en av de 10 mest handikappande sjukdomarna i världen, men sjukdomen skiljer sig också kraftigt åt mellan individer. I Sverige finns också väldigt bra behandlingsmetoder.